تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 152
تعداد نویسندگان 270
تعداد مشاهده مقاله 53,749
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 36,170
نسبت مشاهده بر مقاله 353.61
نسبت دریافت فایل بر مقاله 237.96
تعداد مقالات ارسال شده 278
زمان پذیرش (روز) 98
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 190

 

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

نشریه جستارهای باستان ­شناسی ایران پیش از اسلام از سال 1395 به عنوان مجله تخصصی در حوزه باستان شناسی ایران منتشر می شود. هدف این نشریه انتشار مقالات، پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی، تاریخ هنر و معماری پیش از دوران اسلامی است.

 

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

نشریه جستارهای باستان ­شناسی ایران پیش از اسلام بنا به نامه شماره 1128د/100 مورخ 1395/9/3 همکاری خود را با انجمن علمی باستان شناسی ایران جهت تعاملات دوسویه و استفاده از ظرفیت‌های انجمن آغاز کرده است.

 

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

توالی انتشار

 دو فصلنامه

 رتبه در وزارت علوم در ارزیابی  1400

ب

 نوع داوری

 دوسو ناشناس

 زبان نشریه

 فارسی و انگلیسی(مقاله کوتاه 1200 کلمه ا ی)

 نوع انتشار

 چاپی و الکترونیکی

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است.

این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

 

نشریه جستارهای باستان ­شناسی ایران پیش از اسلام در سال 1400، هزینه ای بابت چاپ دریافت نمی کند.

 

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، اسفند 1402 (پاییز و زمستان 1402) 

بررسی تحولات ریخت‌شناسی و فناوری دست‌افزارهای سنگی در اواخر دوره پلیئستوسن جدید، مطالعۀ موردی: محوطۀ میرک

10.22034/iaej.2024.14644.1125

مونا اوریات؛ حامد وحدتی نسب؛ استفانی بونیلوقی؛ ژیل بریون؛ سید میلاد هاشمی سروندی؛ مژگان جایز؛ اصغر ناطقی


ابر واژگان

نشریات مرتبط