عداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد نویسندگان 244
تعداد مشاهده مقاله 50,207
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31,115
نسبت مشاهده بر مقاله 356.08
نسبت دریافت فایل بر مقاله 220.67
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 276
درصد پذیرش 24
زمان پذیرش (روز) 97
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 187

 

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

نشریه جستارهای باستان ­شناسی ایران پیش از اسلام از سال 1395 به عنوان مجله تخصصی در حوزه باستان شناسی ایران منتشر می شود. هدف این نشریه انتشار مقالات، پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی، تاریخ هنر و معماری پیش از دوران اسلامی است.

 

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

نشریه جستارهای باستان ­شناسی ایران پیش از اسلام بنا به نامه شماره 1128د/100 مورخ 1395/9/3 همکاری خود را با انجمن علمی باستان شناسی ایران جهت تعاملات دوسویه و استفاده از ظرفیت‌های انجمن آغاز کرده است.

 

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

توالی انتشار

 دو فصلنامه

 رتبه در وزارت علوم در ارزیابی  1400

ب

 نوع داوری

 دوسو ناشناس

 زبان نشریه

 فارسی و انگلیسی(مقاله کوتاه 1200 کلمه ا ی)

 نوع انتشار

 چاپی و الکترونیکی

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است.

این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

 

نشریه جستارهای باستان ­شناسی ایران پیش از اسلام در سال 1400، هزینه ای بابت چاپ دریافت نمی کند.

 

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، شهریور 1402 (بهار و تابستان 1402) 

نگارکندهای غرقاب چرایی و چیستی؟

صفحه 1-16

10.22034/iaej.2023.14540.1113

حسن اکبری؛ مجید بدیعی گوروتی؛ رسول مجیدی


ابر واژگان

نشریات مرتبط