اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه:

نشریه جستارهای باستان­ شناسی ایران پیش از اسلام، مصمم است یافته ­های پژوهشی مرتبط با باستان ­شناسی ایران که به صورت مقالات علمی، مروری، گزارش فنی و گزارش­ های موردی آماده شده را ارزیابی نموده و در اختیار مخاطبان و علاقه­ مندان قرار دهد. این نشریه هم اکنون در پایگاه­ های استنادی کشور نمایه شده و تلاش دارد در پایگاه ­های بین­ المللی نیز نمایه گردد.

حوزه های موضوعی نشریه:

 • مبانی نظری باستان­شناسی
 • باستان ­زمین­ شناسی و مطالعات مربوط به دوران پارینه­ سنگی
 • باستان­شناسی دوره ­های نوسنگی، مس-سنگ، مفرغ و آهن و فرآیند گذار به آنها
 • دستاوردهای کاوش­ ها و بررسی­ های باستان­شناسی مرتبط با دوره­ های پیش از تاریخ و دوران تاریخی
 • تاریخ­ گذاری جدید و بقایای سالیابی شده از محوطه­ های پیش از تاریخی و دوران تاریخی
 • متون تاریخی و مطالعات باستان­شناسی دوران تاریخی (ایلام، ماد، هخامنشی، پارت و ساسانی)
 • علوم میان رشته­ ای و جایگاه آنها در باستان­شناسی
 • یافته ­های باستان­شناسی دوران تاریخی و نقش آنها در رفع ابهامات و کاستی­ های متون تاریخی
 • باستان­شناسی و ژنتیک
 • قوم باستان­شناسی
 • باستان­شناسی و علوم پایه (شیمی، فیزیک، ریاضیات و آمار و ...).