بررسی و مقایسه نقوش مهرهای مفرغی جنوب شرق ایران در راستای تبادلات فرهنگی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین اشیای به دست آمده از محوطه‌های عصر برنز در جنوب شرق ایران، مهرهای مفرغی هستند که اهمیت فراوانی دارند. مهرهای به دست آمده از این حفاری‌ها نمادهای خاصی دارند که این سمبل‌ها می‌تواند ویژگی خاصی از یک تمدن یا کاربری خاصی در دنیای باستان باشد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که منطقه جنوب شرق ایران همواره به عنوان مرکزی فرهنگی که تلفیقی از نشانه‌های مناطق غربی (میان‌رودان)، مناطق شرقی (تمدن دره سند) و آسیای میانه‌ی غربی نماد ارتباطات درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در طول تاریخ بوده است. در این راستا، هدف از این پژوهش، بررسی عصر مفرغ در جنوب شرق ایران، معرفی و مقایسه‌ی انواع مهرهای این حوزه‌ی فرهنگی از نظر طرح، ریخت‌شناسی فلز و مقایسه‌ی آن با نقوش سفال‌های این منطقه است. این پژوهش بر اساس داده‌های باستان‌شناسی و مهرهای به دست آمده از برخی محوطه‌های شاخص این حوضه‌ی فرهنگی مربوط به هزاره سوم ق.م از جمله شهر سوخته در سیستان، جیرفت، شهداد، تپه یحیی، تل‌ابلیس و حوضه‌ی هلیل‌رود در کرمان و محوطه‌های اسپیدژ، کشیک و چگردک در بلوچستان ایران انجام شده‌ ‎‏‌است.

کلیدواژه‌ها