طبقه‌بندی و گونه‌شناسی ابزارهای سنگی تپه لپویی در حوضه رود کٌر استان فارس

نویسندگان

چکیده

تپه لپویی (تل شنگولی- تل سیاه خان) از مهم‌ترین محوطه‌های مربوط به دوران مس و سنگ در شمال غرب شیراز در حوضه رودخانه کر استان فارس به شمار میرود. بررسی باستان‌شناختی تپه لپویی در سال 1392 توسط نگارندگان به صورت سیستماتیک با روش نمونه‌برداری طبقه‌بندی شده، انجام گرفت. مطالعات یافته‌های فرهنگی دلالت بر این دارد که این محوطه متعلق به دوره زمانی حدود 3900 تا 3400 قبل از میلاد و فرهنگ لپویی در باستان‌شناسی پیش از تاریخ فارس است. بعد از سفال یکی از یافته‌های مهمی که طی این بررسی شناسایی شد، 76 قطعه مصنوعات سنگی است، که از سطح محوطه به دست آمد. طبقه‌بندی و گونه‌شناسی این مصنوعات سنگی تپه لپویی نشان‌گر این است که این اشیا شامل سنگ-ساب‌ها، سنگ مادر، تراشه‌ها، تیغه‌ها، ریز‌تیغه‌ها و دوریزه‌هاست، که عموماً از سنگ چرت از منابع سنگی احتمالاً در خود حوضه رودکر ساخته شده‌اند. گونه‌شناسی و شناخت کارکرد و شیوه‌های فناوری این مصنوعات سنگی، نقش چنین ابزارهایی را در ظهور و توسعه جنبه‌هایی از تخصص‌پذیری، کوچ‌نشینی، کشاورزی و مبادلات تجاری طی مراحل انتقال فرهنگ‌های اواخر دوران پیش از تاریخ در نیمه اول هزار چهارم قبل از میلاد را تا حدودی تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها