شرایط آب‌و‌هوایی در دورة پادشاهی اورارتو و راه‌کارهای مقابله با خشک‌سالی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران.

2 دانش‌آموختة دکتری باستان‌شناسی گروه تاریخ و باستان‌شناسی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

10.22034/iaej.2023.13977.1058

چکیده

اورارتوها از حدود قرن نهم تا هفتم ق. م در حوالی دریاچه‌های وان ترکیه، سوان ارمنستان و ارومیه ایران حکومت می‌کردند. هم‌زمان با سلسلة پادشاهی اورارتوها در شرق آناتولی آب‌وهوا خشک‌تر و کم‌آبی بیشتر شد و از آن‌ها شواهد باستان‌شناسی و متنی مبنی بر ساخت سازه‌های آبی مانند سد، چشمه، دریاچة مصنوعی یا مخازن بزرگ آب به دست آمده است. همچنین، اورارتوها سیلوهای بسیار و تاکستان و باغ‌های فراوان به‌ویژه در شرق آناتولی احداث کرده‌اند. این در حالی است که این‌گونه شواهد در ارمنستان کمتر و در آذربایجان شرقی و غربی ایران یافت نشده است. پژوهش‌های دیرین‌اقلیم نیز نشان داده که شرق آناتولی هم‌زمان با حکومت اورارتوها خشک‌تر شده است. در این نوشته تلاش بر آن است که ابتدا شرایط آب‌وهوایی هم‌زمان با اورارتوها در مناطق تحت حکومت آن‌ها بررسی و سپس راهکارهای آن‌ها در احداث سازه‌های آبی و همچنین ساخت انبار و رونق کشاورزی و دامپروری در آن دوره بررسی گردد تا نشان داده شود که احتمالاً خشک‌ترشدن و افزایش جمعیت در مناطق تحت سلطة اورارتوها نیز در ساخت سازه‌های آبی از سوی آن‌ها نقش داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات