گاهنگاری مطلق C14 و بررسی گونه سفال عصر آهن/III II در تپه گردآشوان، شمال غرب ایران بر اساس نویافته‌‌های باستان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده باستان شناسی

چکیده

شمال غرب ایران در عصر آهن شاهد کشمکش‌ها و روابط حکومت‌های مانایی، اورارتویی و آشوری بوده است. بالطبع حوضه رودخانه زاب از جمله محوطه گردآشوان نیز از این امر مستثی نبوده و تحت تاثیر فرهنگ دول مختلف قرار گرفته است. شمال غرب ایران به دلیل موقعیت خاص راهبردی خود اهمیت بسیاری داشته و تاثیر و تاثرات فرهنگی زیادی از مناطق قفقاز،آناتولی و میان‌رودان از هزاره پنجم ق.م به بعد داشته است. در دوره‌های بعد به‌خصوص در عصر آهن منطقه شدیداٌ تحت تاثیر مسایل سیاسی قرار می‌گیرد.  در این راستا تپه گِردآشوان با هدف بررسی عصر آهن حوضه زاب کوچک ،جهت مطالعه در این برهه زمانی انتخاب گردید. کاوش تپه گردآشوان منجر به شناسایی مواد فرهنگی عصر آهن II-III گردید. در نتیجه کاوش این تپه، سه دوره فرهنگی شناسایی شد: فاز I- گورستان اسلامی. فاز II- عصر آهن III ، فاز III،- عصر مس و سنگ جدید. در این مقاله نتایج مطالعه مواد فرهنگی عصر آهنII/ III ارائه می‌گردد ، همچنین این مقاله تلاش دارد تا با روش توصیفی /تحلیلی و با مطالعه مواد فرهنگی تپه گردآشوان به این پرسش پاسخ دهد که نحوه مناسبات فرهنگی محوطه با مناطق همجوار چگونه بوده و گونه‌شناسی سفال‌های عصر آهن به چه ترتیب است؟ نتایج مطالعات و گاه‌نگاری نسبی سفالینه‌ها نشان داد که بیشترین برهم‌کنش‌ها با مناطقی از آناتولی،بوکان، زندان سلیمان و بخش‌هایی از کردستان بوده است. گاهنگاری مطلق و C۱۴ محوطه تاریخ۸۰۹BC  نشان داده است. پژوهش حاضر بر اساس کاوش‌ باستان‌شناسی و سپس گاه‌نگاری نسبی و مطلق مواد فرهنگی گردآشوان انجام شده است.
 

کلیدواژه‌ها