کلیدواژه‌ها = جنسیت
تحلیلی بر گونه‌شناسی و مطالعه فرمی زیورآلات دوران ساسانی

دوره 5، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 145-164

زهره جوزی؛ زهرا نصراللهی؛ مریم یاغی زهی؛ هادی فرجی