کلیدواژه‌ها = ارتباطات فرهنگی
مطالعه سفال دوره مس‌سنگ شهرستان هرسین، استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 2، بهمن 1398

پریسا ناصری؛ محمود حیدریان؛ محمد اقبال چهری


بررسی و مقایسه نقوش مهرهای مفرغی جنوب شرق ایران در راستای تبادلات فرهنگی

دوره 4، شماره 2، بهمن 1398

کتایون کیانپور؛ وحید پورزرقان؛ حسین سرحدی دادیان