کلیدواژه‌ها = ساسانی
دماوند در دورۀ پیش از اسلام از منظر منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 146-161

10.22034/iaej.2023.14217.1079

محمدرضا نعمتی؛ حسین توفیقیان؛ سیدمهدی موسوی نیا


شواهدی از استقرار موقت دوره ساسانی از تل گپ کناره، استان فارس

دوره 5، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 113-126

مرتضی خانی پور؛ حسینعلی کاوش؛ رضا ناصری


پژوهشی بر نمادهای مشروعیت در سنگ نگاره های ساسانی

دوره 4، شماره 2، بهمن 1398

هوشنگ رستمی؛ رضا مهر آفرین؛ سید رسول موسوی حاجی


بررسی وجوه همگون و ناهمگون معماری کاخ فیروزآباد با معماری دوره اشکانی

دوره 4، شماره 2، بهمن 1398

محمد کیانی؛ بهمن فیروزمندی شیرهجینی


نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1395

سید رسول موسوی حاجی


محوطه های نو یافته ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری

دوره 1، شماره 1، مرداد 1395

علیرضا خسروزاده؛ مجید ساریخانی؛ زهره نیکویی