نویسنده = محمود حیدریان
مطالعه سفال دوره مس‌سنگ شهرستان هرسین، استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 2، بهمن 1398

پریسا ناصری؛ محمود حیدریان؛ محمد اقبال چهری


مطالعه کانی شناسی سفالهای دوه های مس و سنگ و مفرغ کول تپه هادی شهر، شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 31-42

حامد تقی زاده؛ محمود حیدریان؛ اکبر عابدی