نویسنده = هوشنگ رستمی
عملکرد و گاهنگاری کاخ کوه‌خواجه بر اساس شواهد باستان‌شناختی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 93-110

10.22034/iaej.2023.14417.1102

امیر رضا واثق عباسی؛ جواد علایی مقدم؛ هوشنگ رستمی


بررسی الگوهای استقراری دوره اشکانی در دشت گیلان غرب (استان کرمانشاه)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 119-135

10.22034/iaej.2023.13948.1052

هوشنگ رستمی؛ رضا مهرآفرین؛ سید رسول موسوی حاجی


پژوهشی بر نمادهای مشروعیت در سنگ نگاره های ساسانی

دوره 4، شماره 2، بهمن 1398

هوشنگ رستمی؛ رضا مهر آفرین؛ سید رسول موسوی حاجی