نویسنده = محمد اقبال چهری
مطالعۀ یافته‌های حاصل از گمانه‌زنی تعیین عرصه و حریم تپه بریس در شهرستان نمین، استان اردبیل

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402

10.22034/iaej.2024.14641.1122

محمد اقبال چهری؛ اسماعیل سلیمی؛ رامین چهری؛ فتانه رحیمی


نتایج مطالعات پتروگرافی- گونه شناختی سفال های پیش از تاریخی محوطه تُم خرگوش، استان هرمزگان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-16

رخساره اسفندیاری؛ محمد اقبال چهری؛ سید ایرج بهشتی


مطالعه سفال دوره مس‌سنگ شهرستان هرسین، استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 2، بهمن 1398

پریسا ناصری؛ محمود حیدریان؛ محمد اقبال چهری