تعداد مقالات: 108

76. مطالعه کانی نگاری سفالهای لبه واریخته (اوروک) آغاز ایلامی چهارمحال و بختیاری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

محمود حیدریان؛ علیرضا خسروزاده


77. بررسی جریانهای تأثیرگذار در خلق نقوش گچبری های شهر تاریخی سیمره

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

فرشاد میری؛ یونس یوسف وند


78. پژوهشی در شیوه های تدفین هخامنشی با تاکید به تومولوس تاتارلی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/IAEJ.2022.11200

محمد حاجی زاده؛ بهمن فیروزمندی شیره جین؛ محمدرضا سعیدی هرسینی


79. روند شکل‌گیری و دگرگونی ساختار کالبدی-فضایی شوشتر در عصر ساسانی و دوره انتقال از ساسانی به اسلامی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 133-150

امین احمدی سیاهپوش؛ عباسعلی احمدی؛ میترا شاطری


80. تحلیلی بر گونه‌شناسی و مطالعه فرمی زیورآلات دوران ساسانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 145-164

زهره جوزی؛ زهرا نصراللهی؛ مریم یاغی زهی؛ هادی فرجی


82. طبقه‌بندی و گونه‌شناسی ابزارهای سنگی تپه لپویی در حوضه رود کٌر استان فارس

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

فضل الله حبیبی؛ الهام کامیاب


85. تأملی در مفهوم «قلمرو» در دورۀ ساسانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 165-182

میثم لباف خانیکی؛ فرزاد عابدی؛ بهار رضایی باغ بیدی؛ زهرا وهابی؛ یوسف حسن زاده


86. معرفی باستان‌شناختی کارگاه‌های صنعتی کهن ذوب فلز زیرکوه خراسان جنوبی با تکیه برمطالعات پتروگرافی و XRF

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

حسن هاشمی زرج آباد؛ مریم قاسم نژاد؛ رحمت عباسنژاد؛ محمد فرجامی


87. بررسی وجوه همگون و ناهمگون معماری کاخ فیروزآباد با معماری دوره اشکانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

محمد کیانی؛ بهمن فیروزمندی شیرهجینی


88. باستان شناسی معادن و فلزگری کهن در حاشیه کویر لوت مطالعه موردی: بخش دیهوک شهرستان طبس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/IAEJ.2022.11202

عابد تقوی؛ ذبیح الله مسعودی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ پرستو نعیمی طرئی


89. پیشنهادی برای حدود و ثغور عیلام نو بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 167-180

نرگس عبدی فر؛ بهمن فیروزمندی شیره‌جینی


90. مطالعة گچبری‌های مکشوفه از محوطة اسلامی شاه نشین فریم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 183-194

هانیه حسین نیا امیرکلایی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مهدی عابدینی عراقی


92. بررسی و مقایسه نقوش مهرهای مفرغی جنوب شرق ایران در راستای تبادلات فرهنگی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

کتایون کیانپور؛ وحید پورزرقان؛ حسین سرحدی دادیان


95. تپه اهرنجان استقرارگاهی از روستانشینان کشاورز و دامپرور نوسنگی در شمال‌غرب دریاچه ارومیه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1400

10.22034/iaej.2022.10159.1011

افراسیاب گراوند؛ اردشیر جوانمردزاده؛ اکبر عابدی؛ فاطمه ملک پور


97. نان در تغذیه و فرهنگ ایرانیان باستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1400

10.22034/iaej.2022.10199.1016

طاهره عزیزی پور


98. اُلگوی مکان‌گزینی فرهنگ چشمه‌علی در دشت‌ورامین

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1400

10.22034/iaej.2022.13795.1035

مرتضی حصاری؛ حسن اکبری