تعداد مقالات: 108

54. واکاوی گنبد و سیر تحول آن در معماری اشکانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

زهرا ملک پور شهرکی؛ اشکان گرشاسبی


55. توصیف، طبقه‌بندی و گونه‌شناختی سفال اشکانی تپه پیردوشان سنندج

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

سعید بابامیرساطحی؛ یعقوب محمدی فر؛ امیرساعد موچشی


57. بررسی تناسبات و نظام پیمون در معماری دوره ماد: مطالعه موردی محوطه نوشیجان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-94

;کاظم ملازاده؛ صاحب محمدیان منصور؛ فاطمه جوانمردی؛ مریم خدابنده


58. نقش کورتَش و سازمان اداری-اجتماعی آن در اقتصاد شاهی تخت جمشید

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-108

فرشاد میری؛ رضا مهرآفرین؛ علیرضا خسروزاده


59. طبقه‌بندی و تحلیل گونه‌شناختی سفالینه‌های تپه مود B شهرستان سربیشه - خراسان جنوبی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 93-112

کاظم مرادزاده؛ مریم ظهوریان؛ حسین کوهستانی اندرزی؛ محمد فرجامی


60. محوطه های نو یافته ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

علیرضا خسروزاده؛ مجید ساریخانی؛ زهره نیکویی


61. مطالعه سفالینه‌های محوطه شاه‌نشین شهر تاریخی فریم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396

انیسه خاکباز؛ عابد تقوی


63. شواهدی از محوطه‌های یانیقی در حاشیه رودخانه قره‌چای، غرب استان مرکزی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

غلام شیرزاده؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز عمرانی


64. تحلیلی بر سیر تحول ستون در ایرانِ پیش از اسلام

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

مهران نوروزی آبادچی؛ شهرام پارسه؛ کمال الدین نیکنامی


67. سنجان، سکونتگاه اولیه مهاجران زرتشتی در هند

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 109-120

فاطمه کریمی؛ سید رسول موسوی حاجی


68. شواهدی از استقرار موقت دوره ساسانی از تل گپ کناره، استان فارس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 113-126

مرتضی خانی پور؛ حسینعلی کاوش؛ رضا ناصری


69. مطالعه تطبیقی و تطوری نقوش هندسی در مواد باستانی و آثار هنری مازندران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

رحمت عباس نژاد؛ معینه السادات حجازی


72. پژوهشی بر نمادهای مشروعیت در سنگ نگاره های ساسانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

هوشنگ رستمی؛ رضا مهر آفرین؛ سید رسول موسوی حاجی


74. پراکنش ظروف مثلثی بر اساس کاوش‌ها و بررسی‌های سال‌های اخیر؛ مطالعه موردی: محوطه‌های سد سیلوه پیرانشهر

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-132

افراسیاب گراوند؛ اردشیر جوانمردزاده؛ علی کریمی کیا؛ محمد علیزاده سولا