تعداد مقالات: 108

-24. کرکنس‌داغ، کلنی مادی یا شهری فریگی؟

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

یعقوب محمدی‌فر؛ حسین حبیبی


-23. نتایج مطالعات پتروگرافی- گونه شناختی سفال های پیش از تاریخی محوطه تُم خرگوش، استان هرمزگان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-16

رخساره اسفندیاری؛ محمد اقبال چهری؛ سید ایرج بهشتی


-19. بررسی و تحلیل تاثیر نقش ‌مایه‌ها‌ و عناصر فرهنگی و هنری هلنیسم و سامی بر فرهنگ و هنر الیماییان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

اکرم حکمتی نیا؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سید مهدی موسوی کوهپر


-18. ‌‌مطالعه فلزات سنگین سرب و کادمیم در استخوان‌های باستانی: مطالعه موردی محوطه ولیران ‌دماوند

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

محمدرضا نعمتی؛ مصطفی خزائی کوهپر؛ پرستو مسجدی خاک


-11. نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

سید رسول موسوی حاجی


-10. نفوذ فرهنگ کورا-ارس به لبه جنوب غربی فلات ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396

حسنعلی عرب؛ علیرضا هژبری نوبری؛ ستار خالدیان


-9. گمانه زنی محوطه دوزداغی خوی؛ محوطه ای در شمال غرب ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

افراسیاب گراوند؛ فاطمه ملک پور


-7. مطالعه سفال دوره مس‌سنگ شهرستان هرسین، استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

پریسا ناصری؛ محمود حیدریان؛ محمد اقبال چهری


-5. بررسی زیورآلات دوره ساسانی شمال ایران، حاصل کاوش های علمی باستان شناسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1400

10.22034/iaej.2022.11190

سهیل احمدی واستانی؛ جبرییل نوکنده؛ مصطفی ده پهلوان


-4. مطالعه کانی شناسی سفالهای دوه های مس و سنگ و مفرغ کول تپه هادی شهر، شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-42

حامد تقی زاده؛ محمود حیدریان؛ اکبر عابدی


-3. شواهدی از نفوذ فرهنگ کورا-ارس در حاشیه مرکز فلات ایران با تکیه بر محوطه های نویافته دشت فراهان، استان مرکزی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-44

غلام شیرزاده؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز عمرانی


-2. ‍ منشأیابی و سیر تحول نقوش اسفنکس و موجودات ترکیبی انسانی- حیوانی روی مهرهای عیلام باستان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 31-44

مهرناز بهروزی؛ مهرداد نوری مجیری؛ محمد اقبال چهری


-1. کاربرد تقارن در مطالعه ی فرهنگ و باستان شناسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

نسیم فیضی


0. مطالعه تطبیقی گچبری‌های نویافته تپه قزل قلعه فراهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396

جواد علایی مقدم؛ سید رسول موسوی حاجی؛ رضا مهرآفرین