تعداد مقالات: 86

1. کرکنس‌داغ، کلنی مادی یا شهری فریگی؟

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

یعقوب محمدی‌فر؛ حسین حبیبی


2. نتایج مطالعات پتروگرافی- گونه شناختی سفال های پیش از تاریخی محوطه تُم خرگوش، استان هرمزگان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-16

رخساره اسفندیاری؛ محمد اقبال چهری؛ سید ایرج بهشتی


5. بررسی و تحلیل تاثیر نقش ‌مایه‌ها‌ و عناصر فرهنگی و هنری هلنیسم و سامی بر فرهنگ و هنر الیماییان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

اکرم حکمتی نیا؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سید مهدی موسوی کوهپر


6. ‌‌مطالعه فلزات سنگین سرب و کادمیم در استخوان‌های باستانی: مطالعه موردی محوطه ولیران ‌دماوند

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

محمدرضا نعمتی؛ مصطفی خزائی کوهپر؛ پرستو مسجدی خاک


9. نوسنگی آناتولی و ارتباطات فرامنطقه ای با غرب ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400

بایرام آقالاری


12. نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

سید رسول موسوی حاجی


13. نفوذ فرهنگ کورا-ارس به لبه جنوب غربی فلات ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396

حسنعلی عرب؛ علیرضا هژبری نوبری؛ ستار خالدیان


14. گمانه زنی محوطه دوزداغی خوی؛ محوطه ای در شمال غرب ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

افراسیاب گراوند؛ فاطمه ملک پور


16. مطالعه سفال دوره مس‌سنگ شهرستان هرسین، استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

پریسا ناصری؛ محمود حیدریان؛ محمد اقبال چهری


18. کارکردهای گل اخرا در پیش‌ازتاریخ خاور نزدیک باستان، با رویکرد باستان‌شناسی- انسان شناسانه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400

محمد حسین رضایی؛ مریم خرم آبادی؛ عمران گاراژیان


19. مطالعه کانی شناسی سفالهای دوه های مس و سنگ و مفرغ کول تپه هادی شهر، شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-42

حامد تقی زاده؛ محمود حیدریان؛ اکبر عابدی


20. شواهدی از نفوذ فرهنگ کورا-ارس در حاشیه مرکز فلات ایران با تکیه بر محوطه های نویافته دشت فراهان، استان مرکزی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-44

غلام شیرزاده؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز عمرانی


21. کاربرد تقارن در مطالعه ی فرهنگ و باستان شناسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

نسیم فیضی


22. مطالعه تطبیقی گچبری‌های نویافته تپه قزل قلعه فراهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396

جواد علایی مقدم؛ سید رسول موسوی حاجی؛ رضا مهرآفرین


24. کوسایی‌ها از حمله اسکندر تا سلوکیان در منابع یونانی و رومی ( قرن 5 ق.م- قرن 2 پ.م)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

سهیلا هادی پور مرادی؛ بیتا سودایی


25. فرابازنمایی بصری سفال‌های منقوش چشمه‌علی‎ ‎‏‌‏II‏ & ‏‎ IIIو تپه پردیس

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

ثمینه نعمتی گیو؛ حمیدرضا قربانی؛ علی زارعی