کلیدواژه‌ها = آشور
بازنگری در نام‌نامه‌های اساطیری شاهان آشور؛ تاریخ‌ در دل اسطوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22034/iaej.2022.13779.1028

سورنا فیروزی؛ رضا مهرآفرین؛ محمدامین سعادت مهر