کلیدواژه‌ها = زیورآلات
بررسی زیورآلات دوره ساسانی شمال ایران، حاصل کاوش های علمی باستان شناسی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400

10.22034/iaej.2022.11190

سهیل احمدی واستانی؛ جبرییل نوکنده؛ مصطفی ده پهلوان


تحلیلی بر گونه‌شناسی و مطالعه فرمی زیورآلات دوران ساسانی

دوره 5، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 145-164

زهره جوزی؛ زهرا نصراللهی؛ مریم یاغی زهی؛ هادی فرجی