کلیدواژه‌ها = مهر
تعداد مقالات: 1
1. ‍ منشأیابی و سیر تحول نقوش اسفنکس و موجودات ترکیبی انسانی- حیوانی روی مهرهای عیلام باستان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 31-44

مهرناز بهروزی؛ مهرداد نوری مجیری؛ محمد اقبال چهری