کلیدواژه‌ها = بسیط متمرکز
تعداد مقالات: 1
1. تاملی نو بر ساختار حاکمیتی اشکانیان؛ ملوک الطفوایفی یا حکومت مرکزی؟! (با تکیه بر شواهد باستان‌شناختی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400

سامان فرزین؛ مریم ظهوریان؛ حسین کوهستانی اندرزی؛ فرشته آذرخرداد