کلیدواژه‌ها = هخامنشی
تعداد مقالات: 2
2. نقش کورتَش و سازمان اداری-اجتماعی آن در اقتصاد شاهی تخت جمشید

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-108

فرشاد میری؛ رضا مهرآفرین؛ علیرضا خسروزاده