کلیدواژه‌ها = هندوستان
تعداد مقالات: 1
1. سنجان، سکونتگاه اولیه مهاجران زرتشتی در هند

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 109-120

فاطمه کریمی؛ سید رسول موسوی حاجی