کلیدواژه‌ها = شمال غرب ایران
تعداد مقالات: 3
2. فناوری ساخت اشیاء از مواد آلی در فرهنگ عصر آهن شمال‌غرب ایران و تأثیر آن در اقتصاد و تجارت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-74

زهرا ملک پور شهرکی؛ دکتر فرشید ایروانی قدیم؛ دکتر حسن طلایی


3. پراکنش ظروف مثلثی بر اساس کاوش‌ها و بررسی‌های سال‌های اخیر؛ مطالعه موردی: محوطه‌های سد سیلوه پیرانشهر

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-132

افراسیاب گراوند؛ اردشیر جوانمردزاده؛ علی کریمی کیا؛ محمد علیزاده سولا