کلیدواژه‌ها = دوره ساسانی
تعداد مقالات: 2
1. روند شکل‌گیری و دگرگونی ساختار کالبدی-فضایی شوشتر در عصر ساسانی و دوره انتقال از ساسانی به اسلامی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 133-150

امین احمدی سیاهپوش؛ عباسعلی احمدی؛ میترا شاطری


2. بررسی جریانهای تأثیرگذار در خلق نقوش گچبری های شهر تاریخی سیمره

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

فرشاد میری؛ یونس یوسف وند