کلیدواژه‌ها = گونه‌شناسی
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه تطبیقی سفال‌های اشکانی مکشوفه از بررسی باستانشناسی بخش شمالی بلوچستان (مطالعه موردی: شهرستان خاش)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

یاسمن نصیری پور؛ زهره جوزی؛ محمد کیخا؛ سحر بختیاری


3. توصیف، طبقه‌بندی و گونه‌شناختی سفال اشکانی تپه پیردوشان سنندج

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

سعید بابامیرساطحی؛ یعقوب محمدی فر؛ امیرساعد موچشی