کلیدواژه‌ها = معماری
تعداد مقالات: 4
2. تحلیلی بر سیر تحول ستون در ایرانِ پیش از اسلام

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

مهران نوروزی آبادچی؛ شهرام پارسه؛ کمال الدین نیکنامی


3. بررسی وجوه همگون و ناهمگون معماری کاخ فیروزآباد با معماری دوره اشکانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

محمد کیانی؛ بهمن فیروزمندی شیرهجینی