کلیدواژه‌ها = پتروگرافی
تعداد مقالات: 3
1. شواهدی از استقرار موقت دوره ساسانی از تل گپ کناره، استان فارس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 113-126

مرتضی خانی پور؛ حسینعلی کاوش؛ رضا ناصری


2. مطالعه کانی نگاری سفالهای لبه واریخته (اوروک) آغاز ایلامی چهارمحال و بختیاری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

محمود حیدریان؛ علیرضا خسروزاده


3. معرفی باستان‌شناختی کارگاه‌های صنعتی کهن ذوب فلز زیرکوه خراسان جنوبی با تکیه برمطالعات پتروگرافی و XRF

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

حسن هاشمی زرج آباد؛ مریم قاسم نژاد؛ رحمت عباسنژاد؛ محمد فرجامی