کلیدواژه‌ها = زاگرس مرکزی
تعداد مقالات: 1
1. شواهدی از محوطه‌های یانیقی در حاشیه رودخانه قره‌چای، غرب استان مرکزی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

غلام شیرزاده؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز عمرانی