کلیدواژه‌ها = سکنج
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی گنبد و سیر تحول آن در معماری اشکانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

زهرا ملک پور شهرکی؛ اشکان گرشاسبی