کلیدواژه‌ها = لرستان
تعداد مقالات: 1
1. کوسایی‌ها از حمله اسکندر تا سلوکیان در منابع یونانی و رومی ( قرن 5 ق.م- قرن 2 پ.م)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

سهیلا هادی پور مرادی؛ بیتا سودایی