کلیدواژه‌ها = نوسنگی
تعداد مقالات: 2
1. نوسنگی آناتولی و ارتباطات فرامنطقه ای با غرب ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400

بایرام آقالاری


2. گمانه زنی محوطه دوزداغی خوی؛ محوطه ای در شمال غرب ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

افراسیاب گراوند؛ فاطمه ملک پور