کلیدواژه‌ها = محوطه دوزداغی
گمانه زنی محوطه دوزداغی خوی؛ محوطه ای در شمال غرب ایران

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396

افراسیاب گراوند؛ فاطمه ملک پور