کلیدواژه‌ها = سفال اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه سفالینه‌های محوطه شاه‌نشین شهر تاریخی فریم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396

انیسه خاکباز؛ عابد تقوی