کلیدواژه‌ها = دوره مفرغ
تعداد مقالات: 2
1. نفوذ فرهنگ کورا-ارس به لبه جنوب غربی فلات ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396

حسنعلی عرب؛ علیرضا هژبری نوبری؛ ستار خالدیان


2. مطالعه کانی شناسی سفالهای دوه های مس و سنگ و مفرغ کول تپه هادی شهر، شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-42

حامد تقی زاده؛ محمود حیدریان؛ اکبر عابدی