کلیدواژه‌ها = سفال خاکستری
تعداد مقالات: 3
1. شواهدی از نفوذ فرهنگ کورا-ارس در حاشیه مرکز فلات ایران با تکیه بر محوطه های نویافته دشت فراهان، استان مرکزی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-44

غلام شیرزاده؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز عمرانی


2. شواهدی از محوطه‌های یانیقی در حاشیه رودخانه قره‌چای، غرب استان مرکزی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

غلام شیرزاده؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز عمرانی


3. مسأله سفال آلویی و خاکستری براساس حفاری فصل اول تپه شغالی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 57-66

حسن اکبری؛ مرتضی حصاری