کلیدواژه‌ها = سفال
مطالعه و تحلیل یافته‌های باستان‌شناسی حاصل از بررسی روشمند و تعیین عرصه و حریم محوطه دمبیگان قصرقند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22034/iaej.2022.13865.1044

مهدی دهمرده پهلوان؛ زهره جوزی


نتایج مطالعات پتروگرافی- گونه شناختی سفال های پیش از تاریخی محوطه تُم خرگوش، استان هرمزگان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-16

رخساره اسفندیاری؛ محمد اقبال چهری؛ سید ایرج بهشتی


بررسی و لایه‌نگاری محوطه‌ی بَرده کُنته مهاباد

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 45-58

علیرضا هژبری نوبری؛ سیدمهدی موسوی؛ عبدالکریم اسمعیلی؛ شاهین آریامنش


توصیف، طبقه‌بندی و گونه‌شناختی سفال اشکانی تپه پیردوشان سنندج

دوره 4، شماره 2، بهمن 1398

سعید بابامیرساطحی؛ یعقوب محمدی فر؛ امیرساعد موچشی


مطالعه کانی شناسی سفالهای دوه های مس و سنگ و مفرغ کول تپه هادی شهر، شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 31-42

حامد تقی زاده؛ محمود حیدریان؛ اکبر عابدی


محوطه های نو یافته ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری

دوره 1، شماره 1، مرداد 1395

علیرضا خسروزاده؛ مجید ساریخانی؛ زهره نیکویی