کلیدواژه‌ها = الگوی سه بعدی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تقارن در مطالعه ی فرهنگ و باستان شناسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

نسیم فیضی