کلیدواژه‌ها = ساسانی
تعداد مقالات: 9
1. شواهدی از استقرار موقت دوره ساسانی از تل گپ کناره، استان فارس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

مرتضی خانی پور؛ حسینعلی کاوش؛ رضا ناصری


3. پژوهشی بر نمادهای مشروعیت در سنگ نگاره های ساسانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

هوشنگ رستمی؛ رضا مهر آفرین؛ سید رسول موسوی حاجی


4. بررسی وجوه همگون و ناهمگون معماری کاخ فیروزآباد با معماری دوره اشکانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

محمد کیانی؛ بهمن فیروزمندی شیرهجینی


5. تحلیل الگوهای استقراری دوره ساسانیان در دشت‌های دهگلان و قروه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

عباسعلی احمدی؛ جمشید صمدی بگه جان


8. نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

سید رسول موسوی حاجی


9. محوطه های نو یافته ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

علیرضا خسروزاده؛ مجید ساریخانی؛ زهره نیکویی