کلیدواژه‌ها = ساسانی
تعداد مقالات: 12
1. گاهنگاری و کاربری بنای تپه حصار دامغان: بررسی بنایی در قومس؛ شمال شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22034/iaej.2022.13886.1047

علی هژبری؛ محمد مرتضایی


3. بررسی زیورآلات دوره ساسانی شمال ایران، حاصل کاوش های علمی باستان شناسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1400

10.22034/iaej.2022.11190

سهیل احمدی واستانی؛ جبرییل نوکنده؛ مصطفی ده پهلوان


4. شواهدی از استقرار موقت دوره ساسانی از تل گپ کناره، استان فارس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 113-126

مرتضی خانی پور؛ حسینعلی کاوش؛ رضا ناصری


6. پژوهشی بر نمادهای مشروعیت در سنگ نگاره های ساسانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

هوشنگ رستمی؛ رضا مهر آفرین؛ سید رسول موسوی حاجی


7. بررسی وجوه همگون و ناهمگون معماری کاخ فیروزآباد با معماری دوره اشکانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

محمد کیانی؛ بهمن فیروزمندی شیرهجینی


8. تحلیل الگوهای استقراری دوره ساسانیان در دشت‌های دهگلان و قروه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

عباسعلی احمدی؛ جمشید صمدی بگه جان


11. نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

سید رسول موسوی حاجی


12. محوطه های نو یافته ساسانی بخش میان کوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395

علیرضا خسروزاده؛ مجید ساریخانی؛ زهره نیکویی