نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. باستان شناسی معادن و فلزگری کهن در حاشیه کویر لوت مطالعه موردی: بخش دیهوک شهرستان طبس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/IAEJ.2022.11202

عابد تقوی؛ ذبیح الله مسعودی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ پرستو نعیمی طرئی