نویسنده = حسن هاشمی زرج آباد
تعداد مقالات: 2
1. باستان شناسی معادن و فلزگری کهن در حاشیه کویر لوت مطالعه موردی: بخش دیهوک شهرستان طبس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400

عابد تقوی؛ ذبیح الله مسعودی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ پرستو نعیمی طرئی


2. مطالعة گچبری‌های مکشوفه از محوطة اسلامی شاه نشین فریم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

هانیه حسین نیا امیرکلایی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مهدی عابدینی عراقی