نویسنده = مریم ظهوریان
تعداد مقالات: 2
1. تاملی نو بر ساختار حاکمیتی اشکانیان؛ ملوک الطفوایفی یا حکومت مرکزی؟! (با تکیه بر شواهد باستان‌شناختی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400

سامان فرزین؛ مریم ظهوریان؛ حسین کوهستانی اندرزی؛ فرشته آذرخرداد


2. طبقه‌بندی و تحلیل گونه‌شناختی سفالینه‌های تپه مود B شهرستان سربیشه - خراسان جنوبی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

کاظم مرادزاده؛ مریم ظهوریان؛ حسین کوهستانی اندرزی؛ محمد فرجامی