نویسنده = زهره جوزی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی سفال‌های اشکانی مکشوفه از بررسی باستانشناسی بخش شمالی بلوچستان (مطالعه موردی: شهرستان خاش)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

یاسمن نصیری پور؛ زهره جوزی؛ محمد کیخا؛ سحر بختیاری


2. تحلیلی بر گونه‌شناسی و مطالعه فرمی زیورآلات دوران ساسانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

زهره جوزی؛ زهرا نصراللهی؛ مریم یاغی زهی؛ هادی فرجی