نویسنده = عبدالکریم اسمعیلی
بررسی و لایه‌نگاری محوطه‌ی بَرده کُنته مهاباد

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 45-58

علیرضا هژبری نوبری؛ سیدمهدی موسوی؛ عبدالکریم اسمعیلی؛ شاهین آریامنش