نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و لایه‌نگاری محوطه‌ی بَرده کُنته مهاباد

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-58

علیرضا هژبری نوبری؛ سیدمهدی موسوی؛ عبدالکریم اسمعیلی؛ شاهین آریامنش