نویسنده = علی زارعی
تعداد مقالات: 2
2. فرابازنمایی بصری سفال‌های منقوش چشمه‌علی‎ ‎‏‌‏II‏ & ‏‎ IIIو تپه پردیس

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

ثمینه نعمتی گیو؛ حمیدرضا قربانی؛ علی زارعی