نویسنده = محمد اقبال چهری
تعداد مقالات: 3
1. ‍ منشأیابی و سیر تحول نقوش اسفنکس و موجودات ترکیبی انسانی- حیوانی روی مهرهای عیلام باستان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 31-44

مهرناز بهروزی؛ مهرداد نوری مجیری؛ محمد اقبال چهری


2. نتایج مطالعات پتروگرافی- گونه شناختی سفال های پیش از تاریخی محوطه تُم خرگوش، استان هرمزگان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-16

رخساره اسفندیاری؛ محمد اقبال چهری؛ سید ایرج بهشتی


3. مطالعه سفال دوره مس‌سنگ شهرستان هرسین، استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

پریسا ناصری؛ محمود حیدریان؛ محمد اقبال چهری