نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. شواهدی از نفوذ فرهنگ کورا-ارس در حاشیه مرکز فلات ایران با تکیه بر محوطه های نویافته دشت فراهان، استان مرکزی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-44

غلام شیرزاده؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز عمرانی


2. شواهدی از محوطه‌های یانیقی در حاشیه رودخانه قره‌چای، غرب استان مرکزی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

غلام شیرزاده؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز عمرانی