نویسنده = عباسعلی احمدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوهای استقراری دوره ساسانیان در دشت‌های دهگلان و قروه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

عباسعلی احمدی؛ جمشید صمدی بگه جان