نویسنده = میترا شاطری
تعداد مقالات: 2
1. روند شکل‌گیری و دگرگونی ساختار کالبدی-فضایی شوشتر در عصر ساسانی و دوره انتقال از ساسانی به اسلامی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 133-150

امین احمدی سیاهپوش؛ عباسعلی احمدی؛ میترا شاطری


2. مطالعه نگاره هیئت ماد در پلکان شرقی آپادانا (مطالعات موردی: ظروف، خنجر و حلقه)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

وحید آزادی؛ میترا شاطری؛ مجید ساریخانی؛ کریم حاجی زاده