نویسنده = افراسیاب گراوند
تپه اهرنجان استقرارگاهی از روستانشینان کشاورز و دامپرور نوسنگی در شمال‌غرب دریاچه ارومیه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400

10.22034/iaej.2022.10159.1011

افراسیاب گراوند؛ اردشیر جوانمردزاده؛ اکبر عابدی؛ فاطمه ملک پور


پراکنش ظروف مثلثی بر اساس کاوش‌ها و بررسی‌های سال‌های اخیر؛ مطالعه موردی: محوطه‌های سد سیلوه پیرانشهر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 121-132

افراسیاب گراوند؛ اردشیر جوانمردزاده؛ علی کریمی کیا؛ محمد علیزاده سولا


گمانه زنی محوطه دوزداغی خوی؛ محوطه ای در شمال غرب ایران

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396

افراسیاب گراوند؛ فاطمه ملک پور